SZKOLENIA ICT KOLEJNYM ETAPEM WSPARCIA

Ostatnie cztery grupy projektu „Aktywizacja krok po kroku” wezmą udział w szkoleniu ICT (information and communication technologies) w wymiarze 96 godzin. Zajęcia zostaną podzielone na 16 dni, a uczestnicy po zdanym egzaminie uzyskają certyfikat ECCC. 

 

To kolejna forma wsparcia, która obejmuje naukę podstaw obsługi komputera i internetu, a zakończy się egzaminem ECCC z następujących modułów: 

  • informacja, 
  • komunikacja,
  • tworzenie treści,
  • bezpieczeństwo, 
  • rozwiązywanie problemów.

Zajęcia będą odbywać się według poniższego harmonogramu:

  • 11.12.2019 – 09.01.2020 – miejsce: Godkowo – grupa VII
  • 18.12.2019 – 15.01.2020 – miejsce: Pasłęk – grupy: VIII, IX,X

Projekt „Aktywizacja krok po kroku” realizowany przez Stowarzyszenie Humaneo (Lider) wraz z Tag-Consulting Marta Maciejak-Tomczyk (Partner) w okresie od 01.01.2019 r. – 29.02.2020 r.

Odwiedź stronę główną projektu „Aktywizacja krok po kroku”.