Szkolenia zawodowe dla grupy XXII i XXIII

Kolejni uczestnicy projektu „START do zatrudnienia!” są właśnie w trakcie realizacji szkoleń zawodowych. W przypadku grupy XXII tematyka szkolenia to „Magazynier z obsługą klienta”, natomiast grupa XXIII bierze udział w zajęciach z zakresu „Asystent osoby niepełnosprawnej w magazynie”.

Szkolenia potrwają do 17 marca, a ich ukończenie będzie wiązało się z otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji. Ponadto uczestnicy mogą liczyć na stypendium szkoleniowe, na zwrot kosztów dojazdu oraz na refundację kosztów opieki nad osobą zależną lub dzieckiem do lat 7.

Więcej informacji na temat projektu wraz z aktualnymi harmonogramami: https://www.humaneo.pl/start-do-zatrudnienia/