SZKOLENIA ZAWODOWE DLA OSTATNICH UCZESTNIKÓW PROJEKTU

To już przedostatni etap wsparcia w ramach projektu „Aktywizacja krok po kroku”. Tym razem do szkoleń zawodowych przystąpią ostatni uczestnicy, którzy będą rozwijać swoje kwalifikacje na podstawie określonych wcześniej indywidualnych potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego, biorąc również pod uwagę specyfikę regionalnego rynku pracy. 

 

Szkolenia pozwolą na uzyskanie odpowiednich kwalifikacji poprzez udział w zajęciach teoretycznych oraz praktycznych, które zakończą się egzaminem. Będą się odbywać według następującego harmonogramu: 

  • 13.01.2020 – 29.01.2020 – grupa VII – szkolenie z zakresu: „Profesjonalna obsługa klienta nowoczesne strategie i techniki sprzedaży”.
  • 16.01.2020 – 31.01.2020 – grupa VIII – szkolenie z zakresu: „Opiekun osób starszych z elementami dietetyki i animacji czasu wolnego”.
  • 16.01.2020 – 05.02.2020 – grupa IX – szkolenie z zakresu: „Pracownik gospodarczy z elementami konserwatora terenów zielonych”.
  • 16.01.2020 – 05.02.2020 – grupa X – szkolenie z zakresu: „Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą klienta”.

Projekt „Aktywizacja krok po kroku” realizowany przez Stowarzyszenie Humaneo (Lider) wraz z Tag-Consulting Marta Maciejak-Tomczyk (Partner) w okresie od 01.01.2019 r. – 29.02.2020 r.

Odwiedź stronę główną projektu „Aktywizacja krok po kroku”.