Szkolenie dla Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Sączu

14 grudnia bieżącego roku członkowie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu wzięli udział w szkoleniu z zakresu „Obowiązki nauczyciela w świetle prawa oświatowego i kodeksu pracy oraz prawa i dobra dziecka” ✔?

Szkolenie to zostało poprowadzone przez Panią mec. Zofię Kącką, która posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć o tematyce związanej z prawem pracy oraz prawem oświatowym ?‍⚖️?

W programie szkolenia poruszono następujące zagadnienia:

1) etyka zawodu nauczyciela

2) obowiązki nauczyciela

3) prawa i dobra dziecka

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w szkoleniu ??