Szkolenie ICT

W miesiącu wrześniu planowane jest rozpoczęcie zadania 3 aktywizacja zawodowa i edukacyjna –  96 godzinne szkolenia  ICT dla grupy V i VI.