Szkolenie ODN dla nauczycieli z Mszany Dolnej

Za nami kolejne szkolenie zrealizowane przez ODN Humaneo ✔

Tym razem mieliśmy okazję zorganizować zajęcia z zakresu „Obsługa dziennika elektronicznego Vulcan UONET+ oraz platformy e-learningowej Moodle” 💻

W szkoleniu, które trwało łącznie 12 godzin, wzięło udział  65 nauczycieli, którzy na co dzień wykonują swój zawód w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej 👩‍🏫🏫

Zajęcia poprowadził Pan Jerzy Kogut, dziękujemy za podzielenie się wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem z zakresu szeroko pojętego e-learningu 👤

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymali zaświadczenia o udziale w formie doskonalenia zawodowego wydane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Humaneo 📑

Gratulacje dla wszystkich Uczestników 😊