Szkolenie z zakresu przepisów prawa oświatowego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu

W przeddzień Święta Niepodległości mieliśmy przyjemność przeprowadzić szkolenie dla Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu. Szkolenie pt. „Obowiązki nauczyciela w świetle prawa oświatowego i kodeksu pracy oraz prawa i dobra dziecka” prowadziła mec. Zofia Kącka.

W swoim wystąpieniu poruszyła ona kwestie obowiązków nauczyciela jako pedagoga, oraz jako pracownika. Omówiła kwestie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, jak również zmiany prawne w zakresie oceny pracy.

Omawiając aspekty praw i dobra dziecka, odniosła się do Konwencji o prawach dziecka, Konstytucji RP, Prawa oświatowego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jak również Karty nauczyciela.

W trakcie szkolenia odpowiadała na pytania i wątpliwości nauczycieli, dotyczące interpretacji zapisów prawnych, związanych z różnymi sytuacjami występującymi w codziennej pracy dydaktycznej i opiekuńczej.

Dziękujemy Dyrekcji i Nauczycielom Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu za udział w szkoleniu.

Pani mec. Zofii Kąckiej dziękujemy za przeprowadzenie szkolenia.