SZKOLENIE ZAKOŃCZONE SUKCESEM

Z przyjemnością informujemy, że kolejni uczestnicy projektu „Droga do zatrudnienia” zakończyli udział w szkoleniu zawodowym.

Uczestnicy projektu w dniu 07.05.2021 r. zakończyli szkolenie zawodowe z zakresu „Specjalista ds. handlu”. Celem szkolenia było m.in. podniesienie i zdobycie nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez uczestników projektu. Po zakończeniu szkolenia zawodowego każdy uczestnik podszedł do egzaminu zewnętrznego nadającego kwalifikacje.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!