Szkolenie zawodowe dla grupy 9

Wraz z końcem maja uczestnicy projektu „Droga ku zatrudnieniu” należący do grupy 9 rozpoczną szkolenie zawodowe z zakresu „Specjalista ds. sprzedaży”. Będzie ono miało na celu przygotować uczestników do kolejnej formy wsparcia, a mianowicie do 4-miesięcznego stażu zawodowego.

Szkolenie jest w 100% bezpłatne i będzie składać się z dwudziestu spotkań po 6 godzin lekcyjnych, co łącznie da 120 godzin lekcyjnych. W trakcie ostatniego spotkania uczestnicy przystąpią do egzaminu końcowego, a osiągnięcie pozytywnego wyniku umożliwi im uzyskanie dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/droga-ku-zatrudnieniu/