Szkolenie zawodowe dla grupy III

Jeszcze w tym tygodniu uczestnicy projektu „Razem przeciw wykluczeniu!” należący do grupy III rozpoczną swój udział w kolejnej formie wsparcia, a mianowicie w bezpłatnym szkoleniu zawodowym z zakresu „Kasjer, sprzedawca z elementami obsługi biura”. Szkolenie będzie składać się z kilkunastu spotkań trwających po 8 godzin (łącznie 120 godzin na grupę).

Głównym celem tej formy wsparcia będzie zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, które zostaną wykorzystane w praktyce podczas odbywania trzymiesięcznego stażu zawodowego. Szkolenie zakończy się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie kwalifikacji/kompetencji. Ponadto na czas odbywania szkolenia uczestnicy będą mogli liczyć na stypendium szkoleniowe oraz na zwrot kosztów dojazdu.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/razem-przeciw-wykluczeniu/