„Razem przeciw wykluczeniu” – szkolenie zawodowe dla grupy IV

W najbliższych dniach uczestnicy projektu „Razem przeciw wykluczeniu!” należący do grupy IV i V rozpoczną bezpłatne szkolenie zawodowe z zakresu „Pracownik gospodarczy”. Szkolenie będzie odbywać się w Kamiennej Górze (województwo dolnośląskie).

Głównym celem szkolenia będzie zdobycie wiedzy oraz umiejętności, które mogą mieć kluczowe znaczenie w budowaniu swojej pozycji na rynku pracy. Szkolenie zawodowe zakończy się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji. Ponadto na czas odbywania powyższej formy wsparcia uczestnicy będą mogli liczyć na stypendium szkoleniowe oraz na refundację kosztów dojazdu.