„Razem przeciw wykluczeniu” – szkolenie zawodowe dla grupy VI i VII

Informujemy, iż uczestnicy projektu „Razem przeciw wykluczeniu!” należący do grupy VI i  VII są właśnie w trakcie realizowania szkolenia zawodowego z zakresu „Pracownik gospodarczy”. Szkolenie to odbywa się w miejscowości Głuszyca (województwo dolnośląskie).

Głównym celem szkolenia jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności, które mogą mieć kluczowe znaczenie w budowaniu swojej pozycji na rynku pracy. Szkolenie zawodowe zakończy się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji. Ponadto na czas odbywania powyższej formy wsparcia uczestnicy mogą liczyć na stypendium szkoleniowe oraz na refundację kosztów dojazdu.