Szkolenie zawodowe dla grupy VII

W najbliższych dniach uczestnicy projektu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra” należący do grupy VII rozpoczną bezpłatne szkolenie zawodowe z zakresu „Specjalista ds. sprzedaży z elementami sprzedaży internetowej (E-commerce)”. Szkolenie będzie odbywać się w miejscowości Skołyszyn (województwo podkarpackie).

Głównym celem szkolenia będzie zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, które zostaną wykorzystane w praktyce podczas odbywania 3-miesięcznego stażu zawodowego. Szkolenie zawodowe zakończy się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji. Ponadto na czas odbywania powyższej formy wsparcia uczestnicy będą mogli liczyć na stypendium szkoleniowe oraz na zwrot kosztów dojazdu.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/nie-wykluczaj-sie-z-lepszego-jutra/