Szkolenie zawodowe dla grupy VIII

Informujemy, że już w najbliższym tygodniu uczestnicy projektu „Stała ścieżka rozwoju” należący do grupy VIII wezmą udział w bezpłatnym szkoleniu zawodowym z zakresu „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej z elementami terapii zajęciowej”. Szkolenie to odbędzie się w miejscowości Pisz (województwo warmińsko-mazurskie) i potrwa do 4 września.

Głównym celem tej formy wsparcia będzie zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, które zostaną wykorzystane w praktyce podczas odbywania stażu zawodowego. Szkolenie zakończy się egzaminem, a uzyskanie pozytywnego wyniku będzie wiązało się z otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji/kompetencji. Ponadto na czas odbywania szkolenia uczestnicy będą mogli liczyć na stypendium szkoleniowe oraz na zwrot kosztów dojazdu.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/stala-sciezka-rozwoju/