Szkolenie zawodowe dla grupy XI

Już w najbliższym tygodniu uczestnicy projektu „Droga ku zatrudnieniu” należący do grupy XI rozpoczną bezpłatne szkolenie zawodowe z zakresu „Pracownik biurowy z elementami e-commerce i marketingiem”. Szkolenie to będzie odbywać się w Elblągu i potrwa do 10 września.

Głównym celem tej formy wsparcia będzie zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, które zostaną wykorzystane w praktyce podczas odbywania czteromiesięcznego stażu zawodowego. Szkolenie zakończy się egzaminem, a uzyskanie pozytywnego wyniku będzie wiązało się z otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji/kompetencji. Ponadto na czas odbywania szkolenia uczestnicy będą mogli liczyć na stypendium szkoleniowe oraz na zwrot kosztów dojazdu.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/droga-ku-zatrudnieniu/