Szkolenie zawodowe dla grupy XIV

Informujemy, że w dniu wczorajszym uczestnicy projektu „Z POWERem do zmian!” należący do grupy XIV zakończyli szkolenie zawodowe z zakresu „Magazynier z obsługą wózków widłowych”, które odbywało się przez ostatnie dwa tygodnie w Trzebini (województwo małopolskie).

Szkolenie to miało za zadanie przede wszystkim przygotować uczestników na ostatnią formę wsparcia, którą będą trzymiesięczne staże zawodowe. Przypominamy, że wcześniej w ramach projektu uczestnicy wzięli udział w kilku innych formach wsparcia, między innymi w zajęciach poradnictwa zawodowego mających na celu opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) czy też w spotkaniach z pośrednictwa pracy.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/z-powerem-do-zmian/