Szkolenie zawodowe dla grupy XVIII

W najbliższych dniach uczestnicy projektu „Z POWERem do zmian!” należący do grupy XVIII rozpoczną bezpłatne szkolenie zawodowe z zakresu „Magazynier z obsługą wózków widłowych z elementami logistyki”. Szkolenie będzie odbywać się w Trzebini (województwo małopolskie).

Głównym celem szkolenia będzie zdobycie wiedzy oraz umiejętności, które mogą mieć kluczowe znaczenie w budowaniu swojej pozycji na rynku pracy. Szkolenie zawodowe zakończy się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji. Ponadto na czas odbywania powyższej formy wsparcia uczestnicy będą mogli liczyć na stypendium szkoleniowe oraz na refundację kosztów dojazdu.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/z-powerem-do-zmian/