Szkolenie zawodowe dla kolejnych uczestników

Z przyjemnością informujemy, że kolejni uczestnicy projektu „Droga do zatrudnienia” rozpoczynają udział w szkoleniu zawodowym.

Uczestnicy projektu od dnia 16.09.2021 r. rozpoczynają szkolenie zawodowe z zakresu „Pracownik gospodarczo-magazynowy z uprawnieniami do 1 kv”. Celem szkolenia jest m.in. podniesienie i zdobycie nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez uczestników projektu. Przedmiotowe szkolenie jest zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy. Ponadto po zakończeniu szkolenia zawodowego każdy uczestnik będzie miał możliwość do podejścia do egzaminu zewnętrznego nadającego kwalifikacje.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!