Szkolenie zawodowe dla kolejnych uczestników projektu

W ostatnich dniach uczestnicy projektu „Nowa droga do pracy” należący do grupy IV wzięli udział w bezpłatnym szkoleniu zawodowym z zakresu „Magazynier z obsługą wózka widłowego”.

Tematyka szkolenia została opracowana na podstawie informacji uzyskanych podczas realizacji pozostałych form wsparcia, gdzie wzięto pod uwagę między innymi potrzeby właściwego lokalnego/regionalnego rynku pracy oraz indywidualne predyspozycje uczestników projektu. Uzyskanie pozytywnego wyniku w egzaminie końcowym wiązało się z otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji/kompetencji.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/nowa-droga-do-pracy/