Szkolenie zawodowe z zakresu „Kasjer, sprzedawca z elementami obsługi biura”

W okresie od 28.08.2020 r. do 23.09.2020 r. kolejni uczestnicy projektu „Razem przeciw wykluczeniu!” biorą udział w kolejnej formie wsparcia, a mianowicie w bezpłatnym szkoleniu zawodowym z zakresu „Kasjer, sprzedawca z elementami obsługi biura”. Szkolenie składa się z kilkunastu spotkań trwających po 8 godzin.

Głównym celem tej formy wsparcia jest zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, które zostaną wykorzystane w praktyce podczas odbywania trzymiesięcznego stażu zawodowego. Szkolenie zakończy się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie kwalifikacji/kompetencji. Ponadto na czas odbywania szkolenia uczestnicy będą mogli liczyć na stypendium szkoleniowe oraz na zwrot kosztów dojazdu.