SZKOLIMY SPRZEDAWCÓW!

Druga grupa Uczestników projektu „Nowa droga do pracy” rozpoczyna realizacje szkolenia zawodowego. Tym razem szkolimy sprzedawców z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem.

 

Realizowane szkolenie zawodowe jest dostosowane do preferencji Uczestników projektu oraz do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy. Dobór szkoleń odbywa się z uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji regionu oraz zawodów deficytowych, zgodnie z aktualnym Barometrem zawodów. Szkolenia zawodowe przewidziane są dla 32 Uczestników/-czek Projektu. Szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.

Uczestnikom projektu zostanie zapewniony catering (obiad i przerwa kawowa), a także przysługuje im zwrot kosztów dojazdu.

Więcej na temat projektu znajdziesz na stronie „Nowa droga do pracy”.