SZKOŁY PRZENIOSĄ SIĘ DO INTERNETU

W dniu 25 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, które reguluje nauczanie zdalne w związku z pandemią koronawirusa. Teraz szkoły mają obowiązek realizowania podstawy programowej oraz mogą wystawiać oceny uczniom – poinformował portal samorząd.infor.pl. Szkoły przenoszą swoją edukacyjną działalność do Internetu korzystając z dostępnych narzędzi e-nauczania. Placówki oświatowe chętnie wybierają Google Classroom. Już kolejnych 10 szkół uczy za pośrednictwem tej aplikacji.

 

Od środy szkoły mają obowiązek nauczania na odległość. Wcześniej Ministerstwo Edukacji Narodowej tylko zalecało, by w czasie, gdy nie odbywają się w szkołach lekcje w formie tradycyjnej, nauczyciele prowadzili nauczanie online.

W piątek wieczorem w Dzienniku Ustaw ukazały się dwa rozporządzenia w sprawie edukacji w Internecie. Pierwszy z nich wydłuża do 10 kwietnia okres zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach. Zawieszenie zajęć dotyczy całego kraju. W miejsce tradycyjnych lekcji rozporządzenie wprowadza obowiązek prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Drugie rozporządzenie określa sposób prowadzenia tego typu lekcji.

Za realizację zadań wynikających z najnowszych rozporządzeń odpowiada dyrektor danej placówki. Jego obowiązkiem jest informowania uczniów, rodziców i nauczycieli o sposobie i trybie realizacji zajęć. Dyrektor ma za także za zadanie koordynowanie współpracą nauczycieli z uczniami lub rodzicami. Praca ucznia ma być oceniana. Do kontaktów między uczniami i rodzicami a nauczycielami będą służyły środki komunikacji elektronicznej.

Uwzględniając zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie proponowanych narzędzi wspomagających zdalną edukację opracowaliśmy nowy moduł certyfikacyjny ECCC PI M21 Zdalne nauczanie. Zakres modułu obejmuje teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z obsługą bezpłatnego pakietu narzędzi, które pozwalają nauczycielom na prowadzenie lekcji przez Internet za pomocą aplikacji Google Classroom. W trosce o rozwój edukacji i dobro uczniów szkolenie ECCC z modułu PI M21 Zdalne nauczanie wraz z certyfikatem ECCC udostępniamy całkowicie BEZPŁATNIE!

Szczegółowe informacje na temat szkolenia znajdziesz na stronie http://e-nauczanie.eccc.com.pl/

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Przejdź do platformy https://e-platforma.eccc.com.pl/ i podstępuj zgodnie z instrukcją na stronie głównej.