RUSZA COACHING!

RUSZA COACHING!

Każdy Uczestnik projektu „Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa” odbędzie indywidualne spotkanie z coachem. Celem spotkań jest umocnienie aktywizacji zawodowej Uczestników projektu.   Zakres tematyczny coachingu obejmuje w swym zakresie inicjowanie, identyfikacja problemów i ograniczeń, motywowanie i prowadzenie Uczestnika/czki Projektu przez proces zmian, który ma doprowadzić do powrotu do zatrudnienia. Celem coachingu jest wsparcie osoby podczas poszukiwania […]

Skip to content