fbpx
Kolejni uczestnicy rozpoczynają staże zawodowe

Kolejni uczestnicy rozpoczynają staże zawodowe

Informujemy, że jeszcze w tym tygodniu kolejni uczestnicy projektu „Droga do zatrudnienia” rozpoczną trzymiesięczne staże zawodowe. Ich celem będzie nabycie doświadczenia zawodowego oraz wykorzystanie w praktyce wiedzy nabytej podczas bezpłatnych szkoleń zawodowych. Staże organizowane będą poprzez nawiązanie współpracy Partnera z pracodawcami oraz Uczestników/-czek Projektu z pracodawcami. Przed rozpoczęciem stażu osoby biorące udział w projekcie zostaną […]

Staże zawodowe – ostatnia prosta

Staże zawodowe – ostatnia prosta

Z wielką radością informujemy, że większość uczestników projektu „Droga do zatrudnienia” ukończyło ostatnią formę wsparcia, którą były trzymiesięczne staże zawodowe. Tym samym osoby te zakończyły swój udział w projekcie i uzyskały dokument potwierdzający nabycie kwalifikacji/kompetencji. Wraz z upływem kilku poprzednich miesięcy uczestnicy brali aktywny udział w różnorodnych zajęciach ze specjalistami, między innymi w bezpłatnych szkoleniach […]

REKRUTACJA TRWA

REKRUTACJA TRWA

Z przyjemnością informujemy, że rekrutacja do projektu „Droga do zatrudnienia” nadal trwa! Nie zwlekaj i już dziś zgłoś swój udział, aby skorzystać z wielu form wsparcia aktywności zawodowej. W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z wielu form wsparcia. Wśród nich znajdują się:identyfikacja potrzeb uczestnika projektu oraz opracowanie IPD;grupowe warsztaty z zakresu poradnictwa zawodowego;indywidualne pośrednictwo pracy […]

ZACZYNAMY STAŻE!

ZACZYNAMY STAŻE!

Z przyjemnością informujemy, że kolejni uczestnicy projektu w dniu 26.05.2021 r. rozpoczęli realizację staży zawodowych, które potrwają trzy miesiące. Wsparcie to jest ukierunkowane na zdobycie nowego doświadczenia zawodowego przez uczestników projektu. Ponadto staże umożliwią uczestnikom zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia.

PROJEKT PRZEDŁUŻONY, REKRUTACJA TRWA!

PROJEKT PRZEDŁUŻONY, REKRUTACJA TRWA!

Z przyjemnością informujemy, że okres realizacji projektu został wydłużony do 31.10.2021 r. Zatem rekrutacja do projektu nadal trwa!W ramach projektu każdy uczestnik ma możliwość skorzystać z poniższych form wsparcia:– identyfikacja potrzeb uczestnika projektu oraz opracowanie IPD;– grupowe warsztaty z zakresu poradnictwa zawodowego;– indywidualne pośrednictwo pracy z możliwością ubiegania się o dodatek relokacyjny;– szkolenia zawodowe;– staż […]