REKRUTACJA TRWA

REKRUTACJA TRWA

Z przyjemnością informujemy, że rekrutacja do projektu „Droga do zatrudnienia” nadal trwa! Nie zwlekaj i już dziś zgłoś swój udział, aby skorzystać z wielu form wsparcia aktywności zawodowej. W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z wielu form wsparcia. Wśród nich znajdują się:identyfikacja potrzeb uczestnika projektu oraz opracowanie IPD;grupowe warsztaty z zakresu poradnictwa zawodowego;indywidualne pośrednictwo pracy […]

ZACZYNAMY STAŻE!

ZACZYNAMY STAŻE!

Z przyjemnością informujemy, że kolejni uczestnicy projektu w dniu 26.05.2021 r. rozpoczęli realizację staży zawodowych, które potrwają trzy miesiące. Wsparcie to jest ukierunkowane na zdobycie nowego doświadczenia zawodowego przez uczestników projektu. Ponadto staże umożliwią uczestnikom zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia.

PROJEKT PRZEDŁUŻONY, REKRUTACJA TRWA!

PROJEKT PRZEDŁUŻONY, REKRUTACJA TRWA!

Z przyjemnością informujemy, że okres realizacji projektu został wydłużony do 31.10.2021 r. Zatem rekrutacja do projektu nadal trwa!W ramach projektu każdy uczestnik ma możliwość skorzystać z poniższych form wsparcia:– identyfikacja potrzeb uczestnika projektu oraz opracowanie IPD;– grupowe warsztaty z zakresu poradnictwa zawodowego;– indywidualne pośrednictwo pracy z możliwością ubiegania się o dodatek relokacyjny;– szkolenia zawodowe;– staż […]

SZKOLENIE ZAKOŃCZONE SUKCESEM

SZKOLENIE ZAKOŃCZONE SUKCESEM

Z przyjemnością informujemy, że kolejni uczestnicy projektu „Droga do zatrudnienia” zakończyli udział w szkoleniu zawodowym. Uczestnicy projektu w dniu 07.05.2021 r. zakończyli szkolenie zawodowe z zakresu „Specjalista ds. handlu”. Celem szkolenia było m.in. podniesienie i zdobycie nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez uczestników projektu. Po zakończeniu szkolenia zawodowego każdy uczestnik podszedł do egzaminu zewnętrznego nadającego kwalifikacje.Wszystkim […]

SPOTKANIA Z POŚREDNIKIEM PRACY

SPOTKANIA Z POŚREDNIKIEM PRACY

Z przyjemnością informujemy, że kolejni uczestnicy projektu „Droga do zatrudnienia” rozpoczynają spotkania z pośrednikiem pracy. Kolejni uczestnicy projektu od dnia 29.04.2021 r. rozpoczynają spotkania z pośrednikiem pracy. Celem wsparcia jest m.in. pozyskiwanie odpowiednich oferty pracy od pracodawców, udostępnianie ofert pracy uczestnikom, inicjowanie spotkań pracodawców z  poszczególnymi uczestnikami, udostępnianie pracodawcom poszukujących pracowników informacji dot. uczestników w zakresie […]

Skip to content