PRZED TOBĄ NOWE MOŻLIWOŚCI! WEJDŹ NA DROGĘ DO ZATRUDNIENIA

PRZED TOBĄ NOWE MOŻLIWOŚCI! WEJDŹ NA DROGĘ DO ZATRUDNIENIA

Z przyjemnością informujemy, że rekrutacja do projektu „Droga do zatrudnienia” nadal trwa! Nie zwlekaj i już dziś zgłoś swój udział, aby skorzystać z wielu form wsparcia aktywności zawodowej.   W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z wielu form wsparcia. Wśród nich znajdują się: identyfikacja potrzeb uczestnika projektu oraz opracowanie IPD; grupowe warsztaty z zakresu poradnictwa […]

DROGA DO ZATRUDNIENIA: WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE

DROGA DO ZATRUDNIENIA: WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE

Z przyjemnością informujemy, że okres realizacji projektu został wydłużony do 31.07.2021 r.  Zatem rekrutacja do projektu nadal trwa!   W ramach projektu każdy uczestnik ma możliwość skorzystać z poniższych form wsparcia: identyfikacja potrzeb uczestnika projektu oraz opracowanie IPD; grupowe warsztaty z zakresu poradnictwa zawodowego; indywidualne pośrednictwo pracy z możliwością ubiegania się o dodatek relokacyjny; szkolenia […]

SZKOLENIE „PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY” ZAKOŃCZONE

SZKOLENIE „PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY” ZAKOŃCZONE

Z przyjemnością informujemy, że kolejni uczestnicy projektu „Droga do zatrudnienia” zakończyli udział w szkoleniu zawodowym.   Uczestnicy projektu w dniu 25.01.2021 r. zakończyli szkolenie zawodowe z zakresu „Pracownik ogólnobudowlany”. Celem szkolenia było m.in. podniesienie i zdobycie nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez uczestników projektu. Po zakończeniu szkolenia zawodowego każdy uczestnik może podejść do egzaminu zewnętrznego […]

DROGA DO ZATRUDNIENIA: SZKOLENIA I STAŻE ZAWODOWE

DROGA DO ZATRUDNIENIA: SZKOLENIA I STAŻE ZAWODOWE

Z przyjemnością informujemy, że kolejni uczestnicy projektu „Droga do zatrudnienia” rozpoczynają udział w szkoleniu zawodowym oraz stażach zawodowych.   Uczestnicy projektu od dnia 05.01.2021 r. rozpoczynają szkolenie zawodowe z zakresu „Pracownik ogólnobudowlany”. Celem szkolenia jest m.in. podniesienie i zdobycie nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez uczestników projektu. Przedmiotowe szkolenie jest zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem […]

DROGA DO ZATRUDNIENIA: STAŻE ZAWODOWE

DROGA DO ZATRUDNIENIA: STAŻE ZAWODOWE

Z przyjemnością informujemy, że kolejni uczestnicy projektu w dniu 21.12.2020 r. rozpoczęli realizację staży zawodowych, które potrwają trzy miesiące. Wsparcie to jest ukierunkowane na zdobycie nowego doświadczenia zawodowego przez uczestników projektu. Ponadto, staże umożliwią uczestnikom zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia zawodowego, jak również ułatwią wejście na rynek pracy, po zakończeniu […]

Skip to content