Grupa 7 rozpoczyna szkolenie zawodowe!

Grupa 7 rozpoczyna szkolenie zawodowe!

W najbliższych dniach kolejni uczestnicy projektu „Droga ku zatrudnieniu” rozpoczną szkolenie zawodowe z zakresu „Pracownik biurowy z elementami e-commerce”. Głównym celem tej formy wsparcia będzie zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, które zostaną wykorzystane w praktyce już podczas odbywania 4-miesięcznego stażu zawodowego. Szkolenie zostanie podzielone na kilkanaście spotkań, a pozytywny wynik egzaminu końcowego umożliwi uczestnikom uzyskanie […]

PORADNICTWO ZAWODOWE DLA KOLEJNYCH GRUP

PORADNICTWO ZAWODOWE DLA KOLEJNYCH GRUP

Jeszcze w marcu kolejni uczestnicy projektu „Droga ku zatrudnieniu” wezmą udział w zajęciach z poradnictwa zawodowego. Zajęcia te będą odbywały się w kilkuosobowych grupach i zostaną podzielone na sześć 5-godzinnych spotkań. Poprzez aktywne uczestniczenie w zajęciach każdy z uczestników będzie miał możliwość zapoznania się z różnymi sposobami poszukiwania pracy oraz z aktualnymi realiami rynku pracy. […]

SZUKASZ ZATRUDNIENIA? ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU!

SZUKASZ ZATRUDNIENIA? ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU!

Projekt „Droga ku zatrudnieniu” adresowany jest dla osób w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne i osoby o niskich kwalifikacjach. Sprawdź pozostałe warunki uczestnictwa w projekcie i zgłoś swój udział!   Projekt jest skierowany wyłącznie dla osób z obszaru miasta Elbląg i […]

WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE „DROGA KU ZATRUDNIENIU”

WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE „DROGA KU ZATRUDNIENIU”

Projekt „Droga ku zatrudnieniu” adresowany jest dla osób w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne i osoby o niskich kwalifikacjach. Sprawdź pozostałe warunki uczestnictwa w projekcie!   Projekt jest skierowany wyłącznie dla osób z obszaru miasta Elbląg i powiatów braniewskiego, działdowskiego, elbląskiego, […]

REALIZUJEMY PROJEKT W ELBLĄGU I OKOLICACH!

REALIZUJEMY PROJEKT W ELBLĄGU I OKOLICACH!

Projekt „Droga ku zatrudnieniu” adresowany jest dla osób w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne i osoby o niskich kwalifikacjach. Projekt jest skierowany wyłącznie dla osób z obszaru miasta Elbląg i powiatów braniewskiego, działdowskiego, elbląskiego, iławskiego, nowomiejskiego, ostródzkiego województwa warmińsko-mazurskiego. Przeczytaj więcej […]

Skip to content