„Cyfrowe lubelskie”: Rozpoczęcie szkoleń cyfrowych

„Cyfrowe lubelskie”: Rozpoczęcie szkoleń cyfrowych

Z przyjemnością informujemy, iż pierwsi uczestnicy/czki rozpoczynają udział w szkoleniu cyfrowym DIGCOMP. Na szkoleniu wykorzystany zostanie standard kompetencji cyfrowych na podstawie aktualnej wersji ramy DigComp 2.2.  Każdy z uczestnik/czka odbędzie szkolenie w ramach 3 spośród 5 obszarów kompetencji: 1. Informacja i dane; 2. Komunikacja i współpraca; 3. Tworzenie treści cyfrowych; 4. Bezpieczeństwo; 5. Rozwiązywanie problemów. […]

„Cyfrowe lubelskie”: Rozpoczęcie zajęć

„Cyfrowe lubelskie”: Rozpoczęcie zajęć

Z przyjemnością informujemy, iż pierwsi uczestnicy rozpoczynają udział w projekcie. Uczestnicy korzystają z Diagnozy umiejętności- II i III etap. Diagnoza umiejętności ma na celu określenie poziomu posiadanych umiejętności podstawowych u diagnozowanych osób oraz potrzeb edukacyjnych w zakresie ich poprawy i służy odpowiedniemu dostosowaniu indywidualnego wsparcia edukacyjnego.  Zadanie to dla każdego uczestnika/czki trwać będzie 3 h […]

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Cyfrowe lubelskie”!

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Cyfrowe lubelskie”!

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Cyfrowe lubelskie”! Projekt jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Cel: podniesienie kompetencji/kwalifikacji podstawowych, a w szczególności cyfrowych przez 85% z grupy 72 uczestników projektu Miejsce realizacji: miasto Lublin, powiat: lubelski, lubartowski, łęczyński, świdnicki Okres realizacji: 01.01.2024 – 31.08.2024 […]

„Akcja Kwalifikacja”: Realizacja projektu przedłużona do końca roku 2023

„Akcja Kwalifikacja”: Realizacja projektu przedłużona do końca roku 2023

Realizacja projektu „Akcja Kwalifikacja”zostaje przedłużona do 31 grudnia 2023 roku. Oznacza to, iż przez kilka najbliższych miesięcy kolejne osoby z województwa kujawsko-pomorskiego będą miały szansę wziąć udział w bezpłatnych kursach komputerowych o zróżnicowanej tematyce. Każdy z kursów zakończy się przystąpieniem do egzaminu oraz otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu. Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/akcja-kwalifikacja/

„Akcja Kwalifikacja”: Dalszy ciąg rekrutacji do projektu

„Akcja Kwalifikacja”: Dalszy ciąg rekrutacji do projektu

W dalszym ciągu można zapisywać się do projektu „Akcja Kwalifikacja”, w ramach którego realizowane są bezpłatne kursy komputerowe. Celem Projektu jest uzyskanie kwalifikacji przez co najmniej 90% spośród 1512 osób z grupy docelowej w terminie 01.01.2021- 31.12.2023 r. poprzez realizację pozaszkolnych form kształcenia o następującej tematyce: 1. Tworzenie aplikacji internetowych Introduction to Programming Using HTML […]

Skip to content