ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI: KOLEJNE SPOTKANIA Z POŚREDNIKIEM PRACY

ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI: KOLEJNE SPOTKANIA Z POŚREDNIKIEM PRACY

Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym kolejni Uczestnicy projektu „Zrób krok w stronę aktywności” rozpoczęli indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy.   Celem spotkań jest udzielenie kompleksowej i indywidualnej pomocy w zakresie poszukiwania pracy zgodnie z kwalifikacjami i oczekiwaniami Uczestników/czek oraz potrzebami lokalnego rynku pracy. Zadaniem pośrednika pracy jest także motywowanie Uczestników projektu do samodzielnej aktywności [...]
Skip to content