UCZESTNICY OPRACUJĄ SWOJE IPD

UCZESTNICY OPRACUJĄ SWOJE IPD

Druga grupa Uczestników projektu „Nowa droga do pracy” już w najbliższy czwartek rozpocznie realizację pierwszej z form wsparcia aktywizacji zawodowej. Przed Uczestnikami identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz tworzenie Indywidualnego Planu Działania.   Udzielenie wsparcia w projekcie aktywizacji zawodowej każdorazowo będzie poprzedzone identyfikacją potrzeb Uczestnika Projektu (w tym m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego) oraz [...]
Z POWEREM DO ZMIAN:  OPRACOWANIE IPD

Z POWEREM DO ZMIAN: OPRACOWANIE IPD

W dniu dzisiejszym pierwsza grupa Uczestników projektu „Z POWERem do zmian” realizuje pierwszą z form wsparcia, którą jest opracowanie Indywidualnego Planu Działania przez każdego z Uczestników. Celem tego działania jest przygotowanie osób biorących udział w projekcie do wejścia na ścieżkę aktywności zawodowej. Projekt „ Z POWERem do zmian” daje szansę na rozwój zawodowy osobom biernym [...]
„WYSTARCZY CHCIEĆ!”: OPRACOWANIE ŚCIEŻKI REINTEGRACJI I IPD

„WYSTARCZY CHCIEĆ!”: OPRACOWANIE ŚCIEŻKI REINTEGRACJI I IPD

Z radością informujemy, że kolejni Uczestnicy projektu „Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa” rozpoczęła udział w indywidualnych spotkaniach z psychologiem i doradcą zawodowym. Celem spotkań jest opracowanie ścieżki reintegracji i Indywidualnego Planu Działania każdego z Uczestników. Zakres tematyczny to: analiza potrzeb i możliwości, analiza problemów społecznych, wspólna praca psychologa i Uczestnika/czki projektu nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez Uczestnika/czkę [...]
Nowa grupa w projekcie „Kierunek -> Praca”

Nowa grupa w projekcie „Kierunek -> Praca”

Od dnia dzisiejszego następna grupa osób rozpoczyna swój udział w projekcie „Kierunek -> Praca”. Uczestnicy zaczynają realizację form wsparcia od spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym.   Zakres pomocy udzielany jako bezpłatne wsparcie w ramach projektu to także: Poradnictwo zawodowe grupowe - warsztaty z zakresu proaktywnego poszukiwania pracy + poradnictwo psychologiczne Pośrednictwo pracy z możliwością ubiegania [...]
Nowa ścieżka aktywności: przed nami psycholog, doradca i trening kompetencji.

Nowa ścieżka aktywności: przed nami psycholog, doradca i trening kompetencji.

Z przyjemnością informujemy, że kolejni Uczestnicy Projektu „Nowa ścieżka aktywności” rozpoczynają dziś i jutro zajęcia z psychologiem w ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych.   Następnie planowane są spotkania z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji dla każdego uczestnika projektu. Grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych dla III grupy planowany jest w dniach 30 – [...]
Skip to content