KdC-A!: KOLEJNE SPOTKANIA W RAMACH COACHINGU GRUPOWEGO

KdC-A!: KOLEJNE SPOTKANIA W RAMACH COACHINGU GRUPOWEGO

W terminie od 27.02.2021 do 04.03.2021 r. jedenastu Uczestników projektu rozpoczyna udział w coachingu grupowym w ramach projektu „Kierunek dla Ciebie – AKWTYIZACJA!”. Kolejne zajęcia coachingowe dla 3 grupy uczestników, łącznie 29 osób, odbywać się będą od 02.03.2021 do 08.03.2021 r..   Zgodnie z założeniami projektu każdy Uczestnik odbędzie 16 godzin zajęć w ramach grupowego [...]
KdC-A!: 40 UCZESTNIKÓW PROJEKTU ROZPOCZYNA COACHING INDYWIDUALNY

KdC-A!: 40 UCZESTNIKÓW PROJEKTU ROZPOCZYNA COACHING INDYWIDUALNY

Uczestnicy projektu „Kierunek dla Ciebie – AKTYWIZACJA!” wezmą udział w czterech spotkaniach indywidualnych z coachem. W spotkaniach weźmie udział 40 Uczestników projektu. Pierwsze odbędą się 10 lutego, kolejne w dogodnym dla Uczestników projektu terminie i czasie.   Celem spotkań jest podniesienie samooceny Uczestników oraz analiza ich obecnej sytuacji życiowej. Przed Uczestnikami cztery spotkania po 3 [...]
KdC-A!: AŻ 4 GRUPY UCZESTNIKÓW PROJEKTU ROZPOCZYNAJĄ UDZIAŁ WE WSPARCIU

KdC-A!: AŻ 4 GRUPY UCZESTNIKÓW PROJEKTU ROZPOCZYNAJĄ UDZIAŁ WE WSPARCIU

Cztery grupy Uczestników projektu „Kierunek dla Ciebie – AKTYWIZACJA” rozpoczynają udział w organizowanych formach wsparcia aktywności zawodowej. Grupa druga, trzecia, czwarta i piąta w najbliższych dniach rozpoczyna indywidualne spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym. To aż 40 osób, które skorzystają z bezpłatnych form wsparcia zapewnianych w ramach projektu.   Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 4 godziny [...]
KdC-A!: INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z COACHEM

KdC-A!: INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z COACHEM

Uczestnicy projektu „Kierunek dla Ciebie – AKTYWIZACJA!” wezmą udział w czterech spotkaniach indywidualnych z coachem. Celem spotkań jest podniesienie samooceny Uczestników oraz analiza ich obecnej sytuacji życiowej.   Osoby biorące udział w projekcie rozpoczynają indywidualne spotkania z coachem. Przed Uczestnikami cztery spotkania po 3 godziny każde. Spotkania odbywać się będą w temacie umiejętności społecznych Uczestnika [...]
KdC-A!: ROZPOCZYNAMY COACHING GRUPOWY

KdC-A!: ROZPOCZYNAMY COACHING GRUPOWY

Dziesięciu Uczestników projektu „Kierunek dla Ciebie – AKTYWIZACJA!” rozpoczyna udział w coachingu grupowym!   Każdy Uczestnik projektu odbędzie 16 godzin zajęć w ramach grupowego coachingu z zakresu umiejętności społecznych. Zakres tematyczny spotkań to: motywacja i samoocena, poczucie własnej wartości, komunikacja międzyludzka, poprawa własnego wizerunku, dokonywanie adekwatnej oceny siebie, mocne/słabe strony. Od Uczestników wymagana jest 100% [...]
Skip to content