ZAKOŃCZYLIŚMY PROJEKT „KIERUNEK -> PRACA”

ZAKOŃCZYLIŚMY PROJEKT „KIERUNEK -> PRACA”

Z dniem 30. kwietnia 2020 roku zakończyliśmy realizację projektu „Kierunek -> Praca”. Uczestnicy projektu skorzystali z wielu bezpłatnych form aktywizacji zawodowej. Projekt skierowany był dla osób zamieszkujących terem woj. małopolskiego. W projekcie „Kierunek -> Praca” wzięły udział osoby w wieku 30 i więcej lat, długotrwale bezrobotne i bierne zawodowo, o niskich kwalifikacjach. Bezpłatne wsparcie, którego [...]
Czy masz kierunek na pracę?

Czy masz kierunek na pracę?

- Projekt „Kierunek -> PRACA” dedykowany jest dla osób po 30. roku życia, dla osób bezrobotnych, zwłaszcza długotrwale bezrobotnych z powiatów nowosądeckiego, nowotarskiego, limanowskiego, gorlickiego, tarnowskiego i miasta Tarnów – mówi Łukasz Gomółka, trener i egzaminator Stowarzyszenia HUMANEO, zachęcając do udziału w projekcie.     - W ramach projektu zapewniamy wsparcie w postaci doradztwa zawodowego, poradnictwa [...]
RUSZA SZKOLENIE „HANDLOWIEC Z OBSŁUGĄ KLIENTA I KASY FISKALNEJ”

RUSZA SZKOLENIE „HANDLOWIEC Z OBSŁUGĄ KLIENTA I KASY FISKALNEJ”

Z przyjemnością zawiadamiany o kolejnym szkoleniu zawodowym, jakie rozpoczynamy w ramach projektu „Kierunek -> Praca”! Jest to szkolenie pn. „Handlowiec z obsługą klienta i kasy fiskalnej”. Będzie ono realizowane w terminie od 14.10.2019 do  07.11.2019 roku. Życzymy uczestnikom projektu miłej nauki!   Projekt „Kierunek -> Praca” adresowany jest dla osób w wieku 30 lat i [...]
DORADCA ZAWODOWY OPIEKUJE SIĘ JUŻ 9 GRUPĄ PROJEKTU!

DORADCA ZAWODOWY OPIEKUJE SIĘ JUŻ 9 GRUPĄ PROJEKTU!

Zawiadamiamy, że już IX grupa rozpoczyna zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym w ramach projektu „Kierunek -> Praca”. Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu dzisiejszym.   Następnie osoby będą uczęszczać na kolejne zajęcia przewidziane do realizacji w ramach projektu. Zakres pomocy udzielany jako bezpłatne wsparcie w ramach projektu to także Poradnictwo zawodowe grupowe - warsztaty z [...]
ZNÓW SZKOLIMY! „KIERUNEK -> PRACA”

ZNÓW SZKOLIMY! „KIERUNEK -> PRACA”

Z radością przekazujemy informację o rozpoczęciu realizacji następnego szkolenia zawodowego, w ramach projektu „Kierunek -> Praca”. Jest to szkolenie „Pracownik gospodarczy z elementami konserwatora terenów zielonych”. Zakończenie szkolenia planowane jest na 10.10.2019 roku. Mamy nadzieję, że wiedza nabyta w trakcie szkolenia okaże się Państwu przydatna w rozwoju kariery zawodowej!   Projekt „Kierunek -> Praca” adresowany [...]
Skip to content