Koniec realizacji projektu „Ku integracji!”

Koniec realizacji projektu „Ku integracji!”

Z dniem 30.06.20232 r. zakończono realizację projektu pn. „Ku integracji!”. Przypominamy, iż projekt ten realizowany był od 01.05.2022 r. W trakcie realizacji projektu Uczestnicy wzięli udział w licznych formach wsparcia, między innymi w spotkaniach mających na celu opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji czy też w bezpłatnych szkoleniach zawodowych prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, […]

„Ku integracji!”: Staże zawodowe

„Ku integracji!”: Staże zawodowe

Osoby biorące udział w projekcie „Ku integracji!” zakończyły realizacje 3-miesięcznych staży zawodowych. Realizacja staży zawodowych umożliwiła wyposażenie stażystów w praktyczne umiejętności do wykonywania zawodu, do którego dana osoba posiada odpowiednie predyspozycje. Wsparcia skierowane było na zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego i rozwijanie umiejętności u pracodawców.

„Ku integracji!”: Staże zawodowe

„Ku integracji!”: Staże zawodowe

Osoby biorące udział w projekcie „Ku integracji!” zakończyły realizacje 3-miesięcznych staży zawodowych. Realizacja staży zawodowych umożliwiła wyposażenie stażystów w praktyczne umiejętności do wykonywania zawodu, do którego dana osoba posiada odpowiednie predyspozycje. Wsparcia skierowane było na zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego i rozwijanie umiejętności u pracodawców.

„Ku integracji!”: Staże zawodowe

„Ku integracji!”: Staże zawodowe

Osoby biorące udział w projekcie „Ku integracji!” zakończyły realizacje 3-miesięcznych staży zawodowych. Realizacja staży zawodowych umożliwiła wyposażenie stażystów w praktyczne umiejętności do wykonywania zawodu, do którego dana osoba posiada odpowiednie predyspozycje. Wsparcia skierowane było na zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego i rozwijanie umiejętności u pracodawców.

„Ku integracji!”: Realizacja projektu przedłużona do końca czerwca 2023 roku

„Ku integracji!”: Realizacja projektu przedłużona do końca czerwca 2023 roku

Informujemy, że okres realizacji projektu został wydłużony do dnia 30.06.2023 r., zatem rekrutacja do projektu „Ku integracji!” nadal trwa! Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy osoby które łącznie spełniają następujące warunki: Formularze zgłoszeniowe i regulamin rekrutacji dostępne są w osobnej zakładce na stronie www projektu, można je odebrać w biurze projektu lub poprosić o przesłanie […]

Skip to content