RUSZA PROJEKT „AKCJA KWALIFIKACJA”

RUSZA PROJEKT „AKCJA KWALIFIKACJA”

Projekt „AKCJA KWALIFIKACJA” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 3 749 822,94 zł.   Projekt adresowany jest dla osób, które łącznie spełniają następujące warunki: z własnej inicjatywy zgłasza chęć nabycia, podnoszenia lub uzupełnienia posiadanych kompetencji, kwalifikacji i umiejętności; uczy się, pracuje [...]
Skip to content