Koniec realizacji projektu „Mogę wszystko”

Koniec realizacji projektu „Mogę wszystko”

Informujemy, że w ostatnim czasie zakończyliśmy realizację projektu „Mogę wszystko”. Przypominamy, iż projekt ten realizowany był od 1 maja 2019 roku na terenie województwa dolnośląskiego, a jego uczestnikami były osoby w wieku 30 lat i więcej, które pozostawały bez zatrudnienia, w tym przede wszystkim osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W trakcie [...]
Kolejne grupy zakończyły ostatnią formę wsparcia

Kolejne grupy zakończyły ostatnią formę wsparcia

Z radością informujemy, iż kolejni uczestnicy projektu „Mogę wszystko” zakończyli właśnie realizację ostatniej formy wsparcia, którą były staże zawodowe. Przez trzy miesiące mieli oni możliwość nabycia doświadczenia zawodowego oraz wykorzystania w praktyce wiedzy nabytej podczas bezpłatnych szkoleń zawodowych. Dzięki wzięciu udziału w projekcie uczestnicy nabyli umiejętność poruszania się po rynku pracy oraz samodzielnego poszukiwania pracy. [...]
SUKCES KOLEJNYCH STAŻYSTÓW I ZATRUDNIONYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU „MOGĘ WSZYSTKO”

SUKCES KOLEJNYCH STAŻYSTÓW I ZATRUDNIONYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU „MOGĘ WSZYSTKO”

Projekt „Mogę wszystko” skierowanych jest do mieszkańców woj. dolnośląskiego, którzy ukończyli 30 rok życia. W ramach projektu Uczestnicy biorą udział w zróżnicowanych formach wsparcia aktywizacji zawodowej. Od początku realizacji projektu już 79 osób rozpoczęło staże zawodowe, natomiast 52 osoby po udziale w projekcie podjęły pracę zarobkową.   Ścieżka projektowa rozpoczyna się udziałem w poradnictwie zawodowym [...]
JUŻ 32 STAŻYSTÓW PROJEKTU „MOGĘ WSZYSTKO” UZYSKAŁO ZATRUDNIENIE

JUŻ 32 STAŻYSTÓW PROJEKTU „MOGĘ WSZYSTKO” UZYSKAŁO ZATRUDNIENIE

Z radością informujemy, że już 32 Uczestników projektu „Mogę wszystko” zrealizowało pełną ścieżkę wsparcia udzielanego w ramach projektu i znalazło zatrudnienie. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do osób w wieku od 30 roku życia,  które pozostają bez zatrudnienia. Projekt realizowany jest dla mieszkańców województwa dolnośląskiego z obszarów objętych programem rewitalizacji.   Uczestnikami projektu mogą [...]
6 GRUP UCZESTNIKÓW PROJEKTU „MOGĘ WSZYSTKO”

6 GRUP UCZESTNIKÓW PROJEKTU „MOGĘ WSZYSTKO”

Dzięki działaniom w ramach projektu „Mogę wszystko” udało nam się zrekrutować już 6 grup uczestników. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do osób w wieku od 30 roku życia,  które pozostają bez zatrudnienia. Uczestnikami projektu mogą być osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Projekt realizowany jest mieszkańców województwa dolnośląskiego z obszarów objętych [...]
Skip to content