SUKCES KOLEJNYCH STAŻYSTÓW I ZATRUDNIONYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU „MOGĘ WSZYSTKO”

SUKCES KOLEJNYCH STAŻYSTÓW I ZATRUDNIONYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU „MOGĘ WSZYSTKO”

Projekt „Mogę wszystko” skierowanych jest do mieszkańców woj. dolnośląskiego, którzy ukończyli 30 rok życia. W ramach projektu Uczestnicy biorą udział w zróżnicowanych formach wsparcia aktywizacji zawodowej. Od początku realizacji projektu już 79 osób rozpoczęło staże zawodowe, natomiast 52 osoby po udziale w projekcie podjęły pracę zarobkową.   Ścieżka projektowa rozpoczyna się udziałem w poradnictwie zawodowym […]

JUŻ 32 STAŻYSTÓW PROJEKTU „MOGĘ WSZYSTKO” UZYSKAŁO ZATRUDNIENIE

JUŻ 32 STAŻYSTÓW PROJEKTU „MOGĘ WSZYSTKO” UZYSKAŁO ZATRUDNIENIE

Z radością informujemy, że już 32 Uczestników projektu „Mogę wszystko” zrealizowało pełną ścieżkę wsparcia udzielanego w ramach projektu i znalazło zatrudnienie. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do osób w wieku od 30 roku życia,  które pozostają bez zatrudnienia. Projekt realizowany jest dla mieszkańców województwa dolnośląskiego z obszarów objętych programem rewitalizacji.   Uczestnikami projektu mogą […]

6 GRUP UCZESTNIKÓW PROJEKTU „MOGĘ WSZYSTKO”

6 GRUP UCZESTNIKÓW PROJEKTU „MOGĘ WSZYSTKO”

Dzięki działaniom w ramach projektu „Mogę wszystko” udało nam się zrekrutować już 6 grup uczestników. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do osób w wieku od 30 roku życia,  które pozostają bez zatrudnienia. Uczestnikami projektu mogą być osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Projekt realizowany jest mieszkańców województwa dolnośląskiego z obszarów objętych […]

RUSZYŁY STAŻE ZAWODOWE

RUSZYŁY STAŻE ZAWODOWE

Uprzejmie informujemy, że już od września 5. uczestników projektu uczęszcza na staż zawodowy w ramach projektu „Mogę wszystko”. Staż jest jedną z from wsparcia aktywizacji zawodowej uczestników projektu. Sprawdź kryteria uczestnictwa i  weź udział w projekcie.   Zgłoś się do projektu jeżeli jesteś osobą: pozostającą bez zatrudnienia lub znajdująca się w szczególnej sytuacji na rynku […]

Czy możesz wszystko? Ruszamy z nowym projektem!

Czy możesz wszystko? Ruszamy z nowym projektem!

Humaneo po raz kolejny podejmuje działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach. Tym razem zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym na terenie województwa dolnośląskiego. Skorzystaj z poradnictwa zawodowego, warsztatów proaktywnego poszukiwania pracy, szkoleń zawodowych i wielu innych form wsparcia. Sprawdź szczegóły i zgłoś się do projektu.   Wsparcie w ramach projektu […]

Skip to content