Koniec realizacji projektu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra”

Koniec realizacji projektu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra”

Informujemy, że w ostatnim czasie zakończyliśmy realizację projektu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra”. Przypominamy, iż projekt ten realizowany był od 1 lipca 2020 roku na terenie województwa podkarpackiego, a jego uczestnikami były osoby między 18 a 64 rokiem życia, które pozostawały bez zatrudnienia, w tym przede wszystkim osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego. [...]
Staże zawodowe dobiegają końca

Staże zawodowe dobiegają końca

Z wielką dumą informujemy, że w ostatnich kilku dniach część większość uczestników projektu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra” ukończyła swoje 3-miesięczne staże zawodowe i tym samym zakończyła swój udział w projekcie. Przypominamy, że wcześniej w ramach projektu uczestnicy wzięli udział w kilku innych formach wsparcia, między innymi w zajęciach mających na celu opracowanie Indywidualnej [...]
Zajęcia z pośrednictwa pracy dla grupy VII

Zajęcia z pośrednictwa pracy dla grupy VII

W najbliższych dniach kolejni uczestnicy projektu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra” spotkają się z pośrednikiem pracy w celu zapoznania się z ofertami lokalnego rynku pracy. Oferty te zostaną dostosowane do indywidualnych kwalifikacji i kompetencji, które zostały zweryfikowane w trakcie realizacji pozostałych form wsparcia. Na każdego z uczestników przewidziano łącznie po 6 godzin zajęć podczas [...]
Szkolenie zawodowe dla grupy VII

Szkolenie zawodowe dla grupy VII

W najbliższych dniach uczestnicy projektu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra” należący do grupy VII rozpoczną bezpłatne szkolenie zawodowe z zakresu „Specjalista ds. sprzedaży z elementami sprzedaży internetowej (E-commerce)”. Szkolenie będzie odbywać się w miejscowości Skołyszyn (województwo podkarpackie). Głównym celem szkolenia będzie zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, które zostaną wykorzystane w praktyce podczas odbywania 3-miesięcznego [...]
Opracowanie ścieżki reintegracji dla grupy VII

Opracowanie ścieżki reintegracji dla grupy VII

Już niebawem kolejni uczestnicy projektu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra” rozpoczną spotkania w ramach diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji. Dla każdego z uczestników przewidziano dwa spotkania po trzy godziny. Zajęcia te będą miały na celu między innymi diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji oraz potrzeb uczestników projektu. Ponadto pomogą […]

Skip to content