NWszLJ: AKTYWIZACJA ZAWODOWA POPRZEZ REINTEGRACJĘ

NWszLJ: AKTYWIZACJA ZAWODOWA POPRZEZ REINTEGRACJĘ

Przed uczestnikami projektu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra” zajęcia z zakresu opracowania ścieżki reintegracji.   Celem zajęć jest wspieranie Uczestników projektu w przezwyciężaniu trudności adaptacyjnych, kryzysów związanych z doświadczaniem nowych sytuacji społecznych i interpersonalnych oraz wzmocnienie Uczestnika w doświadczanych przez niego zmianach podczas jego udziału w projekcie. Opracowanie ścieżki reintegracji służy także zachęcaniu Uczestników […]

NIE WYKLUCZAJ SIE Z LEPSZEGO JUTRA: RUSZAJĄ STAŻE ZAWODOWE!

NIE WYKLUCZAJ SIE Z LEPSZEGO JUTRA: RUSZAJĄ STAŻE ZAWODOWE!

Z radością informujemy, że Uczestnicy projektu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra” rozpoczynają staże zawodowe. Pierwsi stażyści rozpoczną staż już jutro. Najdłuższe ze staże potrwają do kwietnia przyszłego roku. Uczestnicy projektu odbędą staże zawodowe w następujących przedsiębiorstwach: Firma Handlowa „ELA” Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Święcanach „Sklepik przy drodze” Szkoła Podstawowa w Kunowej Szkoła […]

AKTYWIZUJEMY PODKARPACIE! STARTUJE POŚREDNICTWO ZAWODOWE

AKTYWIZUJEMY PODKARPACIE! STARTUJE POŚREDNICTWO ZAWODOWE

Uczestnicy projektu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra” już jutro rozpoczynają spotkania z pośrednikiem pracy. Celem spotkań jest zachęcenie osób biorących udział w projekcie do aktywnego poszukiwania pracy. W trakcie rozmowy pośrednik omawia oczekiwania i potrzeby Uczestnika projektu dot. poszukiwanego zatrudnienia. Każdemu uczestnikowi przedstawiane są interesujące oferty pracy. Indywidualne spotkania to także okazja do wspólnego […]

NIE WYKLUCZAJ SIĘ Z LEPSZEGO JUTRA: RUSZA PORADNICTWO ZAWODOWE

NIE WYKLUCZAJ SIĘ Z LEPSZEGO JUTRA: RUSZA PORADNICTWO ZAWODOWE

Już jutro Uczestnicy projektu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra” rozpoczynają spotkania w ramach poradnictwa zawodowego. Każdy Uczestnik odbędzie 4 godziny indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym. Zakres tematyczny poradnictwo zawodowego to: analiza rynku pracy, omówienie form zatrudnienia, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, rozmowa kwalifikacyjna – trudne pytania, prezentacja swoich słabych i mocnych stron, techniki rekrutacji […]

UCZESTNICY PROJEKTU OPRACUJĄ SWOJE ŚCIEŻKI REINTEGRACJI

UCZESTNICY PROJEKTU OPRACUJĄ SWOJE ŚCIEŻKI REINTEGRACJI

Jedynym z etapów realizacji projektu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra” jest opracowanie przez Uczestników projektu własnej ścieżki reintegracji. Kolejna grupa osób już jutro rozpocznie 6-godzinne zajęcia w ramach tej formy aktywizacji zawodowej. Przeczytaj szczegóły i zgłoś swój udział w projekcie. Zakres tematyczny zajęć dot. opracowania ścieżki reintegracji to: wspieranie Uczestników projekt w przezwyciężaniu trudności […]

Skip to content