Koniec realizacji projektu „Nowa droga do pracy”

Koniec realizacji projektu „Nowa droga do pracy”

Informujemy, że w ostatnim czasie zakończyliśmy realizację projektu „Nowa droga do pracy”. Przypominamy, iż projekt ten realizowany był od 1 września 2020 roku na terenie województwa małopolskiego, a jego uczestnikami były osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, zamieszkałych w powiatach, w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla województwa małopolskiego tj. [...]
Pierwsze grupy zakończyły swój udział w projekcie

Pierwsze grupy zakończyły swój udział w projekcie

Część uczestników projektu „Nowa droga do pracy” zakończyła jakiś czas temu realizację ostatniej formy wsparcia, którą były staże zawodowe. Przez trzy miesiące mieli oni możliwość nabycia doświadczenia zawodowego oraz wykorzystania w praktyce wiedzy nabytej podczas bezpłatnych szkoleń zawodowych. Dzięki wzięciu udziału w projekcie uczestnicy nabyli umiejętność poruszania się po rynku pracy oraz samodzielnego poszukiwania pracy. [...]
Szkolenie zawodowe dla kolejnych uczestników projektu

Szkolenie zawodowe dla kolejnych uczestników projektu

W ostatnich dniach uczestnicy projektu „Nowa droga do pracy” należący do grupy IV wzięli udział w bezpłatnym szkoleniu zawodowym z zakresu „Magazynier z obsługą wózka widłowego”. Tematyka szkolenia została opracowana na podstawie informacji uzyskanych podczas realizacji pozostałych form wsparcia, gdzie wzięto pod uwagę między innymi potrzeby właściwego lokalnego/regionalnego rynku pracy oraz indywidualne predyspozycje uczestników projektu. [...]
Grupa IV – pośrednictwo pracy

Grupa IV – pośrednictwo pracy

W momencie zakończenia zajęć z poradnictwa zawodowego uczestnicy projektu „Nowa droga do pracy” należący do grupy IV wezmą udział w kolejnej formie wsparcia, a mianowicie w indywidualnych spotkaniach z pośrednikiem pracy. Każdy z uczestników weźmie udział w pięciu spotkaniach, które będą trwały łącznie 8 godzin. Zakres tematyczny zajęć będzie obejmował następujące zagadnienia: 1)  Przeprowadzenie wstępnej [...]
Skip to content