Nowa droga zawodowa z POWER-em – HUMANEO
Możesz napisać do Inspektora Ochrony Danych

Możesz napisać do Inspektora Ochrony Danych

W celu uzyskania informacji w zakresie ochrony przetwarzania danych osobowych w ramach programu POWER prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Kontakt można nawiązać wysyłając korespondencję elektroniczną na adres IOD@miir.gov.pl lub bezpośrednio z IOD powołanym przez Beneficjenta realizującego projekt pod adresem iod@humaneo.pl.  

Nowa droga zawodowa z POWER-em: ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU!

Nowa droga zawodowa z POWER-em: ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU!

  Jeżeli korzystałeś  ze wsparcia z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym i spełniasz pozostałe warunki, zapraszamy do udziału w projekcie „Nowa droga zawodowa z POWER-em”! Swój udział w projekcie możesz zgłosić do 31. stycznia 2020 roku!   Projekt „Nowa droga zawodowa z POWER-em” adresowany jest dla osób w […]

Skip to content