Koniec realizacji projektu „Odpowiedni kierunek”

Koniec realizacji projektu „Odpowiedni kierunek”

Informujemy, że 30 kwietnia 2021 roku zakończyliśmy realizację projektu „Odpowiedni kierunek”. Przypominamy, iż projekt ten realizowany był od czerwca 2020 roku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, a jego uczestnikami były osoby powyżej 18 roku życia wśród których istniało ryzyko ubóstwa lub wykluczenia społecznego. Uczestnicy projektu wzięli udział w licznych formach wsparcia, między innymi w spotkaniach mających […]

Staże zawodowe dobiegają końca

Staże zawodowe dobiegają końca

Większość uczestników projektu „Odpowiedni kierunek” zakończyła właśnie staże zawodowe. Przez trzy miesiące mieli oni możliwość nabycia doświadczenia zawodowego oraz wykorzystania w praktyce wiedzy nabytej podczas bezpłatnych szkoleń zawodowych. Z wielka dumą informujemy, iż zdecydowana większość osób biorących udział w projekcie ukończyła już tym samym wszelkie rodzaje form wsparcia, którymi były między innymi zajęcia z doradcą […]

STAŻE ZAWODOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

STAŻE ZAWODOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Informujemy, że uczestnicy projektu „Odpowiedni kierunek” biorą właśnie udział w ostatnim etapie projektu, którym są trzymiesięczne staże zawodowe. Ich celem jest nabycie doświadczenia zawodowego oraz wykorzystanie w praktyce wiedzy nabytej podczas bezpłatnych szkoleń zawodowych oraz komputerowych. Każdy z uczestników uczęszcza na staż w miejscu, gdzie w jak największym stopniu będzie mógł wykorzystać swoje predyspozycje zawodowe, […]

CZAS NA SZKOLENIA KOMPUTEROWE!

CZAS NA SZKOLENIA KOMPUTEROWE!

Już od 7 stycznia uczestnicy projektu „Odpowiedni kierunek” należący do grupy 4 rozpoczną szkolenia komputerowe, które potrwają do 22 stycznia. Szkolenia te są w 100% bezpłatne i prowadzą do nabycia kompetencji zawodowych potwierdzonych zaświadczeniem / certyfikatem. Poprzez uzyskanie pozytywnego wyniku w egzaminie końcowym część uczestników uzyska możliwość wzięcia udziału w 3-miesięcznych stażach zawodowych, podczas których [...]
Czas na szkolenia komputerowe!

Czas na szkolenia komputerowe!

Już od 7 stycznia uczestnicy projektu „Odpowiedni kierunek” należący do grupy 4 rozpoczną szkolenia komputerowe, które potrwają do 22 stycznia. Szkolenia te są w 100% bezpłatne i prowadzą do nabycia kompetencji zawodowych potwierdzonych zaświadczeniem / certyfikatem. Poprzez uzyskanie pozytywnego wyniku w egzaminie końcowym część uczestników uzyska możliwość wzięcia udziału w 3-miesięcznych stażach zawodowych, podczas których [...]
Skip to content