NWszLJ: KOLEJNE ZAJĘCIA Z REINTEGRACJI

NWszLJ: KOLEJNE ZAJĘCIA Z REINTEGRACJI

Uczestnicy projektu „nie wykluczaj się z lepszego jutra” kontynuują zajęcia za zakresu opracowania ścieżki reintegracji. Spotkania potrwają do 22. stycznia!   Celem zajęć jest wspieranie Uczestników projektu w przezwyciężaniu trudności adaptacyjnych w społeczeństwie i na rynku pracy. Opracowanie ścieżki reintegracji dotyka tematu kryzysów związanych z doświadczaniem nowych sytuacji społecznych i interpersonalnych oraz wzmocnieniem Uczestnika projektu [...]
NWszLJ: AKTYWIZACJA ZAWODOWA POPRZEZ REINTEGRACJĘ

NWszLJ: AKTYWIZACJA ZAWODOWA POPRZEZ REINTEGRACJĘ

Przed uczestnikami projektu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra” zajęcia z zakresu opracowania ścieżki reintegracji.   Celem zajęć jest wspieranie Uczestników projektu w przezwyciężaniu trudności adaptacyjnych, kryzysów związanych z doświadczaniem nowych sytuacji społecznych i interpersonalnych oraz wzmocnienie Uczestnika w doświadczanych przez niego zmianach podczas jego udziału w projekcie. Opracowanie ścieżki reintegracji służy także zachęcaniu Uczestników [...]
UCZESTNICY PROJEKTU OPRACUJĄ SWOJE ŚCIEŻKI REINTEGRACJI

UCZESTNICY PROJEKTU OPRACUJĄ SWOJE ŚCIEŻKI REINTEGRACJI

Jedynym z etapów realizacji projektu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra” jest opracowanie przez Uczestników projektu własnej ścieżki reintegracji. Kolejna grupa osób już jutro rozpocznie 6-godzinne zajęcia w ramach tej formy aktywizacji zawodowej. Przeczytaj szczegóły i zgłoś swój udział w projekcie. Zakres tematyczny zajęć dot. opracowania ścieżki reintegracji to: wspieranie Uczestników projekt w przezwyciężaniu trudności [...]
NIE WYKLUCZAJ SIĘ Z LEPSZEGO JUTRA: WSPIERAMY REINTEGRACJĘ BEZROBOTNYCH NA PODKARPACIU

NIE WYKLUCZAJ SIĘ Z LEPSZEGO JUTRA: WSPIERAMY REINTEGRACJĘ BEZROBOTNYCH NA PODKARPACIU

Uczestnicy projektu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra” rozpoczynają opracowywanie indywidualnej ścieżki reintegracji. Dzisiaj startują pierwsze spotkania! Każdy Uczestnik odbędzie 6 godzin (2 spotkania po 3 godziny) zajęć w ramach opracowania ścieżki reintegracji. Zakres tematyczny spotkań to wspieranie Uczestników w przezwyciężaniu trudności adaptacyjnych, kryzysów związanych z doświadczaniem nowych sytuacji społecznych i interpersonalnych oraz wzmocnienie Uczestnika [...]
Skip to content