„Razem przeciw wykluczeniu!”: Koniec realizacji projektu

„Razem przeciw wykluczeniu!”: Koniec realizacji projektu

Wraz z ostatnim dniem kwietnia zakończyliśmy realizację projektu „Razem przeciw wykluczeniu!”. Przypominamy, iż projekt ten realizowany był od 1 stycznia 2020 roku, a uczestnikami były 72 osoby zamieszkujące teren województwa dolnośląskiego. W trakcie realizacji projektu uczestnicy wzięli udział w licznych formach wsparcia, między innymi w spotkaniach mających na celu opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR), w […]

„Razem przeciw wykluczeniu!”: Przedłużono termin realizacji projektu

„Razem przeciw wykluczeniu!”: Przedłużono termin realizacji projektu

Z przyjemnością informujemy, że 17 Uczestnikom Projektu wydłużono termin realizacji stażu do 4 miesięcy. Wsparcie to jest ukierunkowane na zdobycie nowego doświadczenia zawodowego przez uczestników projektu. Ponadto termin realizacji projektu wydłużono do dnia 30.04.2022 r. Więcej informacji na temat projektu wraz z aktualnymi harmonogramami: https://www.humaneo.pl/razem-przeciw-wykluczeniu/

„Razem przeciw wykluczeniu!”: Realizacja zatrudnienia wspomaganego

„Razem przeciw wykluczeniu!”: Realizacja zatrudnienia wspomaganego

Z przyjemnością informujemy, że pierwsi Uczestnicy Projektu w miesiącu grudniu 2021 r. rozpoczęli realizację zatrudnienia wspomaganego. Wsparcie to jest ukierunkowane m.in. na wsparciu w pierwszym kontakcie z pracodawcą w tym pomoc kandydatowi w przygotowaniu wszystkich potrzebnych do zatrudnienia dokumentów, asystowanie przy rozmowie kwalifikacyjnej, pomoc przy podpisywaniu umowy o pracę i weryfikacji zatrudnienia. Więcej informacji na […]

„Razem przeciw wykluczeniu” – zajęcia z pośrednictwa pracy dla grupy VI i VII

„Razem przeciw wykluczeniu” – zajęcia z pośrednictwa pracy dla grupy VI i VII

Informujemy, iż uczestnicy projektu „Razem przeciw wykluczeniu!” należący do grupy VI i VII w ostatnich dniach ukończyli realizację kolejnej formy wsparcia, którą były indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy. Każdy z uczestników wziął udział w trzech 2-godzinnych spotkaniach, podczas których mieli oni możliwość skonsultowania swojej sytuacji zawodowej ze specjalistą. Zakres tematyczny zrealizowany na podstawie programu zajęć […]

Skip to content