15 GRUP W PROJEKCIE „SPOŁECZNA ŚCIEŻKA AKTYWNOŚCI”!

15 GRUP W PROJEKCIE „SPOŁECZNA ŚCIEŻKA AKTYWNOŚCI”!

Już 15 grupa Uczestników projektu "Społeczna ścieżka aktywności" skorzystała z indywidualnego wsparcia coucha realizowanego w ramach działalności na rzecz wspólnoty lokalnej i wolontariatu. Różnorodne formy aktywizacja zawodowej Uczestników projektu mają na celu poprawę ich sytuacji na rynku pracy.   W projekcie biorą udział osoby, które zamieszkują na terenie województwa małopolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są osobami [...]
SPOŁECZNA ŚCIEŻKA AKTYWNOŚCI: INDYWIDUALNE WSPARCIE COACHA

SPOŁECZNA ŚCIEŻKA AKTYWNOŚCI: INDYWIDUALNE WSPARCIE COACHA

Już 14 grupa uczestników projektu „Społeczna ścieżka aktywności” weźmie udział w coachingu indywidualnym realizowanym w ramach działalności w organizacjach pozarządowych na rzecz wspólnot lokalnych i wolontariatu. Realizacja wsparcia rozpocznie się już 18 listopada i potrwa do 23 listopada. Wsparcie realizowane będzie w Bobowej.   W projekcie biorą udział osoby, które zamieszkują na terenie województwa małopolskiego [...]
SPOŁECZNA ŚCIEŻKA AKTYWNOŚCI: DZIAŁAMY NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

SPOŁECZNA ŚCIEŻKA AKTYWNOŚCI: DZIAŁAMY NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Kolejna grupa Uczestników „Społeczna ścieżka aktywności” uzyska wsparcie w ramach działalności na rzecz wspólnot lokalnych i wolontariatu. Uczestnicy projektu zostaną objęci opieką coacha, który udzieli im indywidualnego wsparcia. Biorące udział w projekcie osoby będą mogły z niego skorzystać w terminie od 13 do 18 listopada 2020 r. Spotkania odbywać się będą w Bobowej.   Szczegółowe [...]
DZIAŁAMY NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I WOLONTARIATU – COACHING INDUWIDUALNY

DZIAŁAMY NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I WOLONTARIATU – COACHING INDUWIDUALNY

Miło nam poinformować, że już 12 grupa Uczestników projektu „Społeczna ścieżka aktywności” zostanie objęta wsparciem w postaci coachingu indywidualnego w ramach działalności na rzecz wspólnot lokalnych i wolontariatu. Ta forma aktywizacji zawodowej Uczestników projektu będzie realizowana w terminie od 9 do 13 listopada 2020.   Po zakończeniu coachingu indywidualnego Uczestnicy projektu „Społeczna ścieżka aktywności” przejdą [...]
11 GRUPA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „SPOŁECZNA ŚCIEŻKA AKTYWNOSĆI” ROZPOCZYNA COACHING INDUWIDUALNY

11 GRUPA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „SPOŁECZNA ŚCIEŻKA AKTYWNOSĆI” ROZPOCZYNA COACHING INDUWIDUALNY

Przed 11 grupą Uczestników projektu „Społeczna ścieżka aktywności” kolejna forma wsparcia aktywizacji zawodowej - coaching indywidualny! Uczestnicy realizują go  ramach działalności na rzecz wspólnot lokalnych i wolontariatu. Wsparcie będzie udzielane Uczestnikom projektu w terminie od 4 do 9 listopada.   Szczegółowe informacje na temat projektu znajdziesz na stronie  „Społeczna ścieżka aktywności”. Projekt „Społeczna ścieżka aktywności” (POWR.01.04.00-00-0016/18), [...]
Skip to content