ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI I OSTATNIE GRUPY UCZESTNIKÓW

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI I OSTATNIE GRUPY UCZESTNIKÓW

Zakończyliśmy rekrutację uczestników do projektu „Stała ścieżka aktywności”. Gratulujemy wszystkim odważnym i chętnym do rozwoju osobistego i zawodowego. Wasze wyrazy zadowolenia i podziękowania są dla Zespołu Projektu najlepszym potwierdzeniem dobrze wykonanej pracy. Ostatnie trzy grupy uczestników rozpoczynają zajęcia. Terminy wsparcia w postaci indywidualnego poradnictwa psychologicznego, prawnego, coachingu, grupowego treningu umiejętności społecznych oraz poradnictwa zawodowego grupowego […]

PROJEKT PRZEDŁUŻONY

PROJEKT PRZEDŁUŻONY

Z przyjemnością informujemy, że okres realizacji projektu „Stała ścieżka aktywności” został wydłużony do dnia 30 czerwca 2020 r. Rekrutacja do ostatnich grup nadal trwa. Poczytaj o naszej ofercie dla Ciebie „Stała ścieżka aktywności”..Projekt adresowany jest dla osób, które łącznie spełniają następujące warunki: zamieszkuje na terenie województwa podlaskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego; ma ukończone 15 lat; […]

KOLEJNE SZKOLENIE ZAWODOWE

KOLEJNE SZKOLENIE ZAWODOWE

Z przyjemnością informujemy, że kolejni Uczestnicy Projektu w dniu 4 grudnia 2020 r. rozpoczęli szkolenia zawodowe z tematyki „Opiekun osób starszych/niepełnosprawnych z elementami animacji czasu wolnego”. Wszystkim Uczestnikom życzymy miłej i efektywnej nauki! Szkolenia zakończą się egzaminem kwalifikacyjnym.

KOLEJNE GRUPY UCZESTNIKÓW

KOLEJNE GRUPY UCZESTNIKÓW

Kolejne grupy uczestników wczoraj i dziś rozpoczynają zajęcia. Terminy wsparcia w postaci indywidualnego poradnictwa psychologicznego, prawnego, coachingu, grupowego treningu umiejętności społecznych oraz poradnictwa zawodowego grupowego i indywidualnego a także pośrednictwa pracy są dostosowane do możliwości każdego Uczestnika. Spotkania mają na celu udzielnie pomocy i zachęcenie Uczestników do podjęcia pracy nad sobą, swoimi słabymi stronami i [...]
Skip to content