GRUPA V RUSZA ZE SZKOLENIEM ZAWODOWYM

GRUPA V RUSZA ZE SZKOLENIEM ZAWODOWYM

Grupa V rusza ze szkoleniem zawodowym W najbliższych dniach kolejni uczestnicy projektu „Stała ścieżka rozwoju” rozpoczną bezpłatne szkolenie zawodowe z zakresu „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej z animacją czasu wolnego”. Szkolenie to będzie miało na celu przygotować uczestników do ostatniego rodzaju form wsparcia, a mianowicie do trzymiesięcznego stażu zawodowego. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji [...]
PROJEKT PRZEDŁUŻONY

PROJEKT PRZEDŁUŻONY

Z przyjemnością informujemy, że okres realizacji projektu „Stała ścieżka aktywności” został wydłużony do dnia 31 marca 2020 r. Projekt adresowany jest dla osób, które łącznie spełniają następujące warunki:zamieszkuje na terenie województwa podlaskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;ma ukończone 15 lat;jest osobą pozostająca bez zatrudnienia (bierną zawodowo lub bezrobotną, wobec której zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy [...]
PIERWSZE TRZY GRUPY UCZESTNIKÓW

PIERWSZE TRZY GRUPY UCZESTNIKÓW

Trzy pierwsze grupy uczestników rozpoczynają zajęcia. Terminy wsparcia w postaci indywidualnego poradnictwa psychologicznego, prawnego, coachingu, grupowego treningu umiejętności społecznych oraz poradnictwa zawodowego grupowego i indywidualnego są dostosowane do możliwości każdego Uczestnika. Spotkania mają na celu udzielnie pomocy i zachęcenie Uczestników do podjęcia pracy nad sobą, swoimi słabymi stronami i uświadomienie sobie swoich obecnych możliwości i [...]
Skip to content