Koniec realizacji projektu „Stała ścieżka rozwoju”

Koniec realizacji projektu „Stała ścieżka rozwoju”

Z wielką radością informujemy, iż zgodnie z założeniami aż 80 osób ukończyło swój udział w projekcie „Stała ścieżka rozwoju”, który realizowany był przez ostatnie kilkanaście miesięcy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Uczestnicy projektu wzięli udział w licznych formach wsparcia, którymi były między innymi zajęcia mające na celu opracowanie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju, spotkania z pośrednikiem pracy czy […]

Kolejne grupy ukończyły zajęcia z pośrednictwa pracy

Kolejne grupy ukończyły zajęcia z pośrednictwa pracy

Informujemy, iż uczestnicy projektu „Stała ścieżka rozwoju” należący do grupy V, VI i VII w ostatnim czasie ukończyli kolejną formę wsparcia, którą były indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy. Na każdego z uczestników przypadały cztery spotkania po dwie godziny podczas których mieli oni możliwość skonsultowania swojej sytuacji zawodowej ze specjalistą. Zakres tematyczny zrealizowany w trakcie zajęć […]

Grupa VIII – zajęcia z pośrednictwa pracy

Grupa VIII – zajęcia z pośrednictwa pracy

W najbliższych dniach kolejni uczestnicy projektu „Stała ścieżka rozwoju” spotkają się z pośrednikiem pracy w celu zapoznania się z ofertami lokalnego rynku pracy. Oferty te zostaną dostosowane do indywidualnych kwalifikacji i kompetencji, które zostały zweryfikowane w trakcie realizacji pozostałych form wsparcia. Na każdego z uczestników przewidziane zostały cztery dwugodzinne spotkania podczas których będą oni mieli [...]
Poradnictwo zawodowe grupowe dla kolejnych uczestników

Poradnictwo zawodowe grupowe dla kolejnych uczestników

W dniu dzisiejszym uczestnicy projektu „Stała ścieżka rozwoju” należący do grupy VIII rozpoczną swój udział w grupowych zajęciach z poradnictwa zawodowego. Zajęcia te zostaną podzielone na 2 spotkania po 8 godzin i będą one miały za zadanie przygotować uczestników na następne formy wsparcia, którymi będą między innymi spotkania z pośrednikiem pracy czy też bezpłatne szkolenia [...]
Szkolenie zawodowe dla grupy VIII

Szkolenie zawodowe dla grupy VIII

Informujemy, że już w najbliższym tygodniu uczestnicy projektu „Stała ścieżka rozwoju” należący do grupy VIII wezmą udział w bezpłatnym szkoleniu zawodowym z zakresu „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej z elementami terapii zajęciowej”. Szkolenie to odbędzie się w miejscowości Pisz (województwo warmińsko-mazurskie) i potrwa do 4 września. Głównym celem tej formy wsparcia będzie zdobycie wiedzy, umiejętności [...]
Skip to content