„Stała ścieżka włączenia”: Zajęcia z pośrednictwa pracy dla kolejnych grup

„Stała ścieżka włączenia”: Zajęcia z pośrednictwa pracy dla kolejnych grup

Jesteśmy właśnie na półmetku realizacji projektu „Stała ścieżka włączenia”. W ostatnich kilku dniach kolejni uczestnicy projektu wzięli udział w spotkaniach z pośrednikiem pracy. W ramach zajęć każdy z uczestników został zapoznany z kilkoma ofertami pracy, ponadto mieli oni możliwość skonsultowania swojej sytuacji zawodowej ze specjalistą, dopracowania dokumentów aplikacyjnych czy też przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej.

„Stała ścieżka włączenia”: Szkolenie zawodowe dla uczestników z grupy IV oraz V

„Stała ścieżka włączenia”: Szkolenie zawodowe dla uczestników z grupy IV oraz V

Wraz z końcem czerwca kolejni uczestnicy projektu „Stała ścieżka włączenia” ukończyli realizację bezpłatnych szkoleń zawodowych, które odbywały się w Radzyniu Chełmińskim (województwo kujawsko-pomorskie). Uczestnicy z grupy IV wzięli udział w szkoleniu z zakresu „Opiekun do dzieci i osób starszych”, natomiast uczestnicy z grupy V uczestniczyli w szkoleniu z zakresu „Pracownik administracyjno-biurowy z elementami magazynu”. Szkolenia […]

„Stała ścieżka włączenia”: Grupa II ukończyła szkolenie zawodowe

„Stała ścieżka włączenia”: Grupa II ukończyła szkolenie zawodowe

Kolejne osoby biorące udział w projekcie „Stała ścieżka włączenia” w ostatnim tygodniu zakończyły swój udział w szkoleniu z zakresu „Pracownik biurowy z obsługą magazynu”. Szkolenie to odbywało się w Grudziądzu, a uczestnikami były osoby należące do grupy II. Była to kolejna forma wsparcia mająca za zadanie wyposażenie uczestników w wiedzę praktyczną oraz w cenne doświadczenie […]

„Stała ścieżka włączenia”: Szkolenie zawodowe dla grupy II

„Stała ścieżka włączenia”: Szkolenie zawodowe dla grupy II

Jesteśmy właśnie w trakcie realizacji szkolenia z zakresu „Pracownik biurowy z obsługą magazynu”, które odbywa się w Grudziądzu. W szkoleniu biorą udział uczestnicy projektu „Stała ścieżka włączenia” należący do grupy II. Jest to kolejna forma wsparcia, która ma za zadanie przygotować uczestników do trzymiesięcznego stażu zawodowego. Pod koniec realizacji szkolenia każda z osób przystąpi do […]

„Stała ścieżka włączenia”: Zajęcia z pośrednictwa pracy dla grupy I

„Stała ścieżka włączenia”: Zajęcia z pośrednictwa pracy dla grupy I

W najbliższych dniach uczestnicy projektu „Stała ścieżka włączenia” należący do grupy I wezmą udział w kolejnej formie wsparcia, którą będą indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy. Zajęcia te odbywać będą się w miejscowości Gruta (województwo kujawsko-pomorskie). Na każdego z uczestników przypadać będą cztery spotkania podczas których będą oni mieli możliwość skonsultowania swojej sytuacji zawodowej ze specjalistą. […]

Skip to content