START DO ZATRUDNIENIA: SZKOLIMY OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH

START DO ZATRUDNIENIA: SZKOLIMY OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH

Przed Uczestnikami projektu „START do zatrudnienia” 100-godzinne szkolenie z zakresu opieki nad osobami starszymi. Szkolenie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Osjakowie. Udział w szkoleniu odbywa się na podstawie zdiagnozowanych potrzeb oraz potencjału Uczestnika.   Uczestnikom szkoleń zapewniamy odpowiednich wykładowców/trenerów, odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe, catering, materiały dydaktyczne. Szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem […]

SZKOLIMY OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH

SZKOLIMY OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH

Po raz kolejny ruszamy ze szkoleniem „Opiekun osoby starszej”. Szkolenie odbywa się w Gminnym Ośrodku Kultury w Osjakowie. Szkolenie zostało dostosowane do preferencji i możliwości Uczestników projektu, a także do realiów rynku pracy.   Szkolenie zakończy się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji. Osoba skierowana do odbycia szkolenia jest zobowiązana do:a. uczestnictwa w […]

START DO ZATRUDNIENIA: KOLEJNA GRUPA UCZESTNIKÓW PROJEKTU!

START DO ZATRUDNIENIA: KOLEJNA GRUPA UCZESTNIKÓW PROJEKTU!

To już 17. grupa Uczestników projektu „START do zatrudnienia!”, która rozpoczyna udział w diagnozie predyspozycji i możliwości. Przed Uczestnikami opracowanie Indywidualnego Planu Działania, pomocnego w realizowaniu edukacyjnych i zawodowych planów i zamierzeń.   Każdy Uczestnik projektu „START do zatrudnienia” odbywa 4 godziny zajęć w ramach diagnozy swoich predyspozycji i możliwości. Podczas spotkań omawiane są następujące […]

REALIZUJEMY SZKOLENIE: OPIEKUN OSÓB STARSZYCH

REALIZUJEMY SZKOLENIE: OPIEKUN OSÓB STARSZYCH

Od początku stycznia w Sulmierzycach Uczestnicy projektu „START do zatrudnienia!” biorą udział w szkoleniu zawodowym. Tematyka szkolenia poświęcona jest opiece nad osobami starszymi. Szkolenie zostało dostosowane do preferencji i możliwości Uczestników projektu, a także do realiów rynku pracy.     Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie „START do zatrudnienia!”.   Realizacja projektu dofinansowana ze […]

START DO ZATRUDNIENIA: W STRZELCACH RUSZA POŚREDNICTWO PRACY

START DO ZATRUDNIENIA: W STRZELCACH RUSZA POŚREDNICTWO PRACY

Kolejna już grupa Uczestników projektu „START do zatrudnienia!” rozpoczyna udział we wsparciu w zakresie pośrednictwa pracy. Każdy Uczestnik projektu odbędzie 8-godzinne indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy.   Celem pośrednictwa pracy jest zachęcenia Uczestników projektu do zwiększenia swojej aktywności zawodowej. Do zadań pośrednika pracy należy: zachęcanie do samodzielnego poszukiwania pracy, monitoring aktywności UP w poszukiwaniu pracy, […]

Skip to content