Służymy innym! Humaneo w liczbach

Służymy innym! Humaneo w liczbach

Od kilkunastu lat podejmujemy działania na rzecz aktywizacji zawodowej, a nasza aktywność koncentruje się przede wszystkim na kształceniu ustawicznym, potwierdzaniu kompetencji i kwalifikacji, edukacji i rynku pracy. Każdy dzień to nowe wyzwania, których najważniejszym elementem jest służba innym. Liczby mówią same za siebie. Od 2005 roku przeszkoliliśmy 64 865 osób, co przekłada się na 1 […]

Skip to content