„Na stałej drodze włączenia”: Zakończyliśmy nabór do projektu

„Na stałej drodze włączenia”: Zakończyliśmy nabór do projektu

Z radością informujemy, iż do projektu przystąpiło już 70 osób. Dla uczestników z dwóch ostatnich grup zostały zaplanowane zajęcia wsparcia aktywizacji społecznej i zawodowej. Od pierwszych spotkań będzie zależało wsparcie jakie otrzymają w kolejnych tygodniach. Działania te skupiają się na weryfikacji oddalenia od rynku pracy i wykluczenia społecznego, analizie powodu obecnej sytuacji oraz potencjału jaki […]

„Ku integracji!”: Rekrutacja do projektu nadal trwa

„Ku integracji!”: Rekrutacja do projektu nadal trwa

Rekrutacja do projektu „Ku integracji!” nadal trwa! W ramach projektu uczestnik ma możliwość skorzystać z poniższych form wsparcia: diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu, opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji; indywidualne poradnictwo specjalistyczne; trening umiejętności społecznych; pośrednictwo pracy; szkolenia zawodowe; staż zawodowy. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu! Więcej informacji: https://www.humaneo.pl/ku-integracji/

Kontynuujemy rekrutację do projektu „Ku integracji!”

Kontynuujemy rekrutację do projektu „Ku integracji!”

Z przyjemnością informujemy, że rekrutacja do projektu nadal trwa! Sprawdź warunki udziału w projekcie „Ku integracji!” i dołącz do uczestników. Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy osoby, które łącznie spełniają następujące warunki: zamieszkuje (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w jednym z powiatów: elbląskim, ostródzkim, iławskim, w gminie, w której procent osób korzystających […]

„Na stałej drodze włączenia”: Ostatnie wolne miejsca do wzięcia udziału w projekcie

„Na stałej drodze włączenia”: Ostatnie wolne miejsca do wzięcia udziału w projekcie

Informujemy, iż w projekcie „Na stałej drodze włączenia” zostały ostatnie wolne miejsca dla osób wpisujących się w grupę docelową. Jeśli jesteś osobą: zamieszkującą (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) lub przebywa (w przypadku osób bezdomnych) na terenach wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim, zaliczających się również do obszarów o najniższym stopniu rozwoju i […]

Umowa o dofinansowanie projektu „Ku integracji!” podpisana!

Umowa o dofinansowanie projektu „Ku integracji!” podpisana!

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 20.07.2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Ku integracji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 880 948,62 zł. Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zapraszamy do Biura Projektu mieszczącego się w Elblągu, ul. Warszawska 55, po szczegółowe informacje.

Skip to content