KdC-A!: KOLEJNE SPOTKANIA W RAMACH COACHINGU GRUPOWEGO

KdC-A!: KOLEJNE SPOTKANIA W RAMACH COACHINGU GRUPOWEGO

W terminie od 27.02.2021 do 04.03.2021 r. jedenastu Uczestników projektu rozpoczyna udział w coachingu grupowym w ramach projektu „Kierunek dla Ciebie – AKWTYIZACJA!”. Kolejne zajęcia coachingowe dla 3 grupy uczestników, łącznie 29 osób, odbywać się będą od 02.03.2021 do 08.03.2021 r..   Zgodnie z założeniami projektu każdy Uczestnik odbędzie 16 godzin zajęć w ramach grupowego […]

RUSZA POŚREDNICTWO PRACY I DORADZTWO ZAWODOWE

RUSZA POŚREDNICTWO PRACY I DORADZTWO ZAWODOWE

Już szósta grupa Uczestników projektu „Z Powerem do zmian” rozpoczyna udział w formach wsparcia takich jak doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Przed Uczestnikami ważne spotkania, które pomogą im w rozwoju zawodowym i zwiększeniu swojej aktywności na rynku pracy.   Poradnictwo zawodowe w swoim zakresie uwzględnia porady zawodowe w bezpośrednim kontakcie z doradcą w zakresie wyboru […]

NOWA DROGA DO PRACY: JUŻ 3 GRUPY UCZESTNIKÓW

NOWA DROGA DO PRACY: JUŻ 3 GRUPY UCZESTNIKÓW

Tegoroczny luty jest bardzo aktywnym miesiącem dla Uczestników projektu „Nowa droga do pracy”. Już trzecia grupa osób bierze udział w bezpłatnych formach aktywizacji zawodowej.   Uczestnicy nowej grupy rozpoczęli udział w projekcie od identyfikacji indywidualnych potrzeb Uczestnika i opracowania Indywidualnego Planu Działania. Następnie odbyło się udzielane przez psychologa wsparcie motywacyjna. Kolejnymi formami wsparcia były indywidualne, […]

REINTEGRACJA W RAMACH PROJEKTU „NIE WYKLUCZAJ SIĘ Z LEPSZEGO JUTRA”

REINTEGRACJA W RAMACH PROJEKTU „NIE WYKLUCZAJ SIĘ Z LEPSZEGO JUTRA”

Uczestnicy projektu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra” realizują opracowania ścieżki reintegracji. Spotkania w tym zakresie rozpoczynają się już 20. lutego. Dowiedz się więcej.   Celem zajęć jest wspieranie Uczestników w przezwyciężaniu trudności adaptacyjnych w społeczeństwie i na rynku pracy. Opracowanie ścieżki reintegracji dotyka tematu kryzysów związanych z doświadczaniem nowych sytuacji społecznych i interpersonalnych oraz […]

SZKOLIMY OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH

SZKOLIMY OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH

Po raz kolejny ruszamy ze szkoleniem „Opiekun osoby starszej”. Szkolenie odbywa się w Gminnym Ośrodku Kultury w Osjakowie. Szkolenie zostało dostosowane do preferencji i możliwości Uczestników projektu, a także do realiów rynku pracy.   Szkolenie zakończy się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji. Osoba skierowana do odbycia szkolenia jest zobowiązana do:a. uczestnictwa w […]

Skip to content