SZKOLIMY SPRZEDAWCÓW!

SZKOLIMY SPRZEDAWCÓW!

Druga grupa Uczestników projektu „Nowa droga do pracy” rozpoczyna realizacje szkolenia zawodowego. Tym razem szkolimy sprzedawców z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem.   Realizowane szkolenie zawodowe jest dostosowane do preferencji Uczestników projektu oraz do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy. Dobór szkoleń odbywa się z uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji regionu oraz zawodów deficytowych, zgodnie z aktualnym Barometrem zawodów. […]

Z POWER-EM NA RYNEK PRACY: NOWA GRUPA W PROJEKCIE!

Z POWER-EM NA RYNEK PRACY: NOWA GRUPA W PROJEKCIE!

To już siódma grupa osób, która rozpoczyna udział w projekcie „Z POWER-em na rynek pracy”. Uczestnicy swoją drogę aktywizacji zawodowej rozpoczynają od przeprowadzenia diagnozy sytuacji zawodowej. Celem diagnozy jest przygotowanie Indywidualnego Planu Działania przez doradcę zawodowego z udziałem Uczestnika projektu.   Na podstawie przygotowanego IPD realizowane będą kolejne kroki służące wsparciu Uczestnika projektu na ścieżce […]

DROGA DO ZATRUDNIENIA: WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE

DROGA DO ZATRUDNIENIA: WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE

Z przyjemnością informujemy, że okres realizacji projektu został wydłużony do 31.07.2021 r.  Zatem rekrutacja do projektu nadal trwa!   W ramach projektu każdy uczestnik ma możliwość skorzystać z poniższych form wsparcia: identyfikacja potrzeb uczestnika projektu oraz opracowanie IPD; grupowe warsztaty z zakresu poradnictwa zawodowego; indywidualne pośrednictwo pracy z możliwością ubiegania się o dodatek relokacyjny; szkolenia […]

DOŁĄCZ DO PROJEKTU „WYSTARCZY CHCIEĆ! AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA”

DOŁĄCZ DO PROJEKTU „WYSTARCZY CHCIEĆ! AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA”

Z przyjemnością informujemy, że rekrutacja do projektu „Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa” nadal trwa! Zgłoszenia będą przyjmowane tylko do wyczerpania się miejsc w projekcie. Nie zwlekaj! Poznaj szczegóły i zgłoś się już dziś.   Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy osoby, które łącznie spełniają następujące warunki: osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego korzystające ze świadczeń […]

KdC-A!: 40 UCZESTNIKÓW PROJEKTU ROZPOCZYNA COACHING INDYWIDUALNY

KdC-A!: 40 UCZESTNIKÓW PROJEKTU ROZPOCZYNA COACHING INDYWIDUALNY

Uczestnicy projektu „Kierunek dla Ciebie – AKTYWIZACJA!” wezmą udział w czterech spotkaniach indywidualnych z coachem. W spotkaniach weźmie udział 40 Uczestników projektu. Pierwsze odbędą się 10 lutego, kolejne w dogodnym dla Uczestników projektu terminie i czasie.   Celem spotkań jest podniesienie samooceny Uczestników oraz analiza ich obecnej sytuacji życiowej. Przed Uczestnikami cztery spotkania po 3 […]

Skip to content