SZKOLIMY OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH

SZKOLIMY OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH

Po raz kolejny ruszamy ze szkoleniem "Opiekun osoby starszej". Szkolenie odbywa się w Gminnym Ośrodku Kultury w Osjakowie. Szkolenie zostało dostosowane do preferencji i możliwości Uczestników projektu, a także do realiów rynku pracy.   Szkolenie zakończy się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji. Osoba skierowana do odbycia szkolenia jest zobowiązana do:a. uczestnictwa w [...]
Skip to content